Land Rover Discovery против двух крайностей: Audi Q7 и Mercedes G 350d