Моделям A-Class, B-Class, CLA и GLA добавят новые опции