В марафоне поедут V8 Vantage, V12 Zagato и V12 Vantage GT3