Прототип Citroen C1 Urban Ride представят в Париже