Компания Бориса Ротенберга не получила разрешения FIA и ACO