Средства от продажи супергибрида направят пострадавшим от землетрясения в Италии